Med virkning pr. 1. april 2022 og fremadrettet

Minhaj-ul-Quran International Denmark (MQI DK) er stiftende medlem af Dansk Muslimsk Union (DMU).
DMU har igennem flere år målrettet arbejdet for at samle de muslimske organisationer i Danmark og er nu utvetydig den største muslimske paraplyorganisation i Danmark.

Ét af de punkter der særligt er arbejdet med igennem længere tid, er en fælles bønkalender.
Der har hidtil eksisteret mere end 6 forskellige bønnekalendere i København.

AlhamduLillah, med ekstraordinær indsats fra ’Diyanet’, er det lykkedes at få behandlet de teologiske og astronomiske aspekter dybdegående og man er derfor nået frem til løsninger for alle de europæiske lande.
I Danmark har ‘Dansk Muslimsk Union’ (inkl. alle dens medlemsorganisationer), ‘Den Islamiske Union’, ‘Det Islamiske Trossamfund’, ‘Dansk Islamisk Center’, ‘Det Islamiske
Forbund i Danmark’, m.fl. tilsluttet sig denne kalender og har vedtaget at indføre den senest 1.1.2023.

Principperne for ændringerne er angivet i følgende pressemeddelelse:
https://dmunion.dk/dmu-boennekalender-2023/
Den nye bønnekalender kan ses her for alle byer:
https://prayertimes.diyanet.gov.tr/en/

MQI DK har ligesom mange andre organisationer valgt at indføre den nye kalender allerede i år og for vores vedkommende fra 2. kvartal 2022 (dvs. 1.4.2022), hvor den vil gælde i alle vores centre.
Det har været nødvendigt med modifikation på Asr-tiden, så den svarer til Hanafi fiqh.

Den komplette kalender for MQI DK findes her:
Bønnetider

PDF venligt format kan hentes på: https://bit.ly/MQI-prayercalendar

Vi opfordrer alle vores medlemmer, moskégængere og samarbejdspartnere om at overgå til disse tider for at styrke det muslimske fællesskab i Danmark.
Du kan altid kontakte os på telefon 71 960 786 eller e-mail kontakt@mqi.dk, hvis du skulle have yderligere spørgsmål.